Tag: record temperature in february

ફેબ્રુઆરીમાં જ ગરમીએ તોડ્યો 7 વર્ષનો રેકૉર્ડ: 40.3 ડિગ્રી સાથે ભુજ સૌથી ગરમ શહેર

ફેબ્રુઆરીમાં જ ગરમીએ તોડ્યો 7 વર્ષનો રેકૉર્ડ: 40.3 ડિગ્રી સાથે ભુજ સૌથી ગરમ શહેર

રાજ્યમાં આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનાના જ ગરમીએ છેલ્લા 7 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. 16 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ છેલ્લા 7 વર્ષમાં સૌથી ...