Tag: Redcros

વિશ્વ એઇડ્‌સ દિવસ નિમિત્તે રેડક્રોસ દ્વારા અલંગ અને શહેરમાં યોજાયા જનજાગૃતિના કાર્યક્રમ

વિશ્વ એઇડ્‌સ દિવસ નિમિત્તે રેડક્રોસ દ્વારા અલંગ અને શહેરમાં યોજાયા જનજાગૃતિના કાર્યક્રમ

વિશ્વ એઈડ્‌સ દિવસ નિમિત્તે ઇÂન્ડયન રેડક્રોસ સોસાયટી, ભાવનગર જિલ્લા શાખા દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ભાવનગર શહેરમાં ...